دیگر هیچ چیز برای باختن ندارم 

بیا تا فقط

کمی تبانی کنیم...

من  یک عمر چشم میگزارم

تو برو ...

 

 

 تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳ | | نویسنده : هیچ |

 

 

 

            نه اینکه به مسافرتی دور بروی..

           یا برای خرید
           یا حتی
           برای آوردن دو فنجان قهوه از آشپزخانه
 
  
            من پلک هم که میزنم
            دلم برای تو تنگ می شود.
 
 
 
             
 
 
 
 


تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۳ | | نویسنده : هیچ |

 

 

    نگذشته است زمان زیادی

   یک عمر است که

   از تو 

   به خودم  دروغ میگویم

 

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۳ | | نویسنده : هیچ |

 

 

           تمام لرزش دل و دستم از آن بود

که عشق

پناهی گردد

نه پروازی

 

 ا. شاملو

 تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۳ | | نویسنده : هیچ |

 

 

رفتم سر کوچه

یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم دنیا

تا بمیـــــــرم ...

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |
 

 

 

نمی دانم چه خواهد شد ...

 

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

   بخوام از تو بگذرم

   من با یادت چه کنم

   تو رو از یاد ببرم

    من با یادت چه کنم

   حتی از یاد ببرم تو و خاطراتتو

    بگو من با این دل خونه خرابم چه کنم ....

 

            پ . ن :   بهنام صفوی

                ۲۳:۴۵ - سردشت

 

 

 تاريخ : چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

 

شروع شده است

روز شمار ۲۲ سالگی 

و ۳۶۵ روز دیگر بی تو

تبریک ....

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

 

شب ها و روز ها که هیچ

بی تو 

تک تک این لحظات سیگاری شده

 

 

 

         تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

دلم میخواد فقط یه بار

دوباره بات حرف بزنم

فقط صداتو بشنوم

هرچی بگی دم نزنم

 

دلم میخواد بهم بگی

دلت برام تنگ شده بود

بگی که وقتی نبودم

هیچی برات قشنگ نبود

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه پنجم آبان ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

 

 من

و تمام  خلوت این  اطاق  بیعت بسته ایم

که هر شب

درست در همین لحظات پاییز

به تماشای تو بنشینیم....

 

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

  درد میکند چیزی

  در جایی که هیچ نمیدانم کجاست

  فقط درد میکندتاريخ : یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |
 

 

 

 همه چیز خوب بود !

 

 تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |
                        همه چیز خوب است ...تاريخ : شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

             

 

تمام دنیای من  از آن تو بود

معشوقه ام بودی

هستی

خواهی بود

                              

 

 تاريخ : جمعه چهاردهم تیر ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

هیچ میدانی

 که موهای تو باد را به سخره گرفته اند...؟

سمت شهر ما شانه شان کن

آسیاب ها ی اینجا از چرخش ایستاده اند

 

 

 تاريخ : شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

 

     لحظه ی اولین چشم باز  کردن تو

     در اولین صبح اردی بهشت

     و اولین نفس کشیدنت

     در بیست و یک سال دیگر

     کنار من

     تصادفی نیست . . .

 

 

 تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |

 

 

 

تا صدها سال

در نوترین روز بهشت

برایت  , نو مینوسم

شعر های نو . . .

 قافیه ها را بهم میریزم

واژه واژه فرو میریزم

و وزن ها را برای تو نابود

من و شعر نو گاهی دلمان برای تو تنگ میشود...

 

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : هیچ |