دیگر هیچ چیز برای باختن ندارم 

بیا تا فقط

کمی تبانی کنیم...

من  یک عمر چشم میگزارم

تو برو ...

 

 

 تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 | | نویسنده : صابر |

 

 

 

            نه اینکه به مسافرتی دور بروی..

           یا برای خرید
           یا حتی
           برای آوردن دو فنجان قهوه از آشپزخانه
 
  
            من پلک هم که میزنم
            دلم برای تو تنگ می شود.
 
 
 
             
 
 
 
 


تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | | نویسنده : صابر |

 

 

    نگذشته است زمان زیادی

   یک عمر است که

   از تو 

   به خودم  دروغ میگویم

 

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393 | | نویسنده : صابر |

 

 

           تمام لرزش دل و دستم از آن بود

که عشق

پناهی گردد

نه پروازی

 

 ا. شاملو

 تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393 | | نویسنده : صابر |

 

 

رفتم سر کوچه

یه پاکت سیگار بگیرم

رفتم دنیا

تا بمیـــــــرم ...

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | | نویسنده : صابر |
 

 

 

نمی دانم چه خواهد شد ...

 

 تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

   بخوام از تو بگذرم

   من با یادت چه کنم

   تو رو از یاد ببرم

    من با یادت چه کنم

   حتی از یاد ببرم تو و خاطراتتو

    بگو من با این دل خونه خرابم چه کنم ....

 

            پ . ن :   بهنام صفوی

                ۲۳:۴۵ - سردشت

 

 

 تاريخ : چهارشنبه دوم بهمن 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

 

شروع شده است

روز شمار ۲۲ سالگی 

و ۳۶۵ روز دیگر بی تو

تبریک ....

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه سیزدهم آذر 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

 

شب ها و روز ها که هیچ

بی تو 

تک تک این لحظات سیگاری شده

 

 

 

         تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

دلم میخواد فقط یه بار

دوباره بات حرف بزنم

فقط صداتو بشنوم

هرچی بگی دم نزنم

 

دلم میخواد بهم بگی

دلت برام تنگ شده بود

بگی که وقتی نبودم

هیچی برات قشنگ نبود

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه پنجم آبان 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

 

 من

و تمام  خلوت این  اطاق  بیعت بسته ایم

که هر شب

درست در همین لحظات پاییز

به تماشای تو بنشینیم....

 

 

 

 

 تاريخ : یکشنبه هفتم مهر 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

  درد میکند چیزی

  در جایی که هیچ نمیدانم کجاست

  فقط درد میکندتاريخ : یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 | | نویسنده : صابر |
 

 

 

 همه چیز خوب بود !

 

 تاريخ : یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 | | نویسنده : صابر |
                        همه چیز خوب است ...تاريخ : شنبه پنجم مرداد 1392 | | نویسنده : صابر |

             

 

تمام دنیای من  از آن تو بود

معشوقه ام بودی

هستی

خواهی بود

                              

 

 تاريخ : جمعه چهاردهم تیر 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

هیچ میدانی

 که موهای تو باد را به سخره گرفته اند...؟

سمت شهر ما شانه شان کن

آسیاب ها ی اینجا از چرخش ایستاده اند

 

 

 تاريخ : شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

 

     لحظه ی اولین چشم باز  کردن تو

     در اولین صبح اردی بهشت

     و اولین نفس کشیدنت

     در بیست و یک سال دیگر

     کنار من

     تصادفی نیست . . .

 

 

 تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | | نویسنده : صابر |

 

 

 

تا صدها سال

در نوترین روز بهشت

برایت  , نو مینوسم

شعر های نو . . .

 قافیه ها را بهم میریزم

واژه واژه فرو میریزم

و وزن ها را برای تو نابود

من و شعر نو گاهی دلمان برای تو تنگ میشود...

 

 

 

 

 تاريخ : چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 | | نویسنده : صابر |